top of page
Cookies en privacybeleid 

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server waarop de website van Groepspraktijk-CATT draait en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende de duur van uw bezoek aan onze website.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, functies voor social media te bieden en ons website verkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Waarom gebruiken we cookies? Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons bovendien ook toe onze website voortdurend te optimaliseren.

Welke soorten cookies gebruiken wij? Onderstaand een overzicht van de verschillende soorten cookies dewelke kunnen gebruikt worden.

 • Sessie-cookies - Sessie cookies bestaan net zolang als de uitwisseling of de conversatie met de website duurt. Van zodra de gebruiker de browser verlaat, worden de cookies gewist.

 • Permanente cookies - Permanente cookies kennen een vastgestelde levensduur. Ze worden bewaard tot je ze handmatig verwijdert of indien de vervaldatum wordt bereikt.

 • Noodzakelijke cookies - Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren op de website. 

 • Cookies die informatie delen met Groepspraktijk-CATT - “First Party cookies” zijn cookies die worden beheerd door de website en zijn eigen aan de website. Dergelijke cookies kunnen enkel door Groepspraktijk-CATT worden gelezen.

 • Cookies die informatie delen met derde partijen - “Third Party cookies” zijn cookies die geplaatst worden door andere websites. Wanneer je bijvoorbeeld klikt op de “like”-button van Facebook op onze website, dan verzamelt Facebook jouw persoonsgegevens. Third Party cookies versturen aldus persoonsgegevens naar derde partijen.Cookies beheren

Je hebt het recht om bepaalde cookies te accepteren of te weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website zal u worden gevraagd om onze verschillende categorieën cookies te aanvaarden.

 • Noodzakelijke cookies: dergelijke cookies kan u niet weigeren gezien deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

 • Analytische cookies: u beschikt over de mogelijkheid om deze cookies te weigeren. Wij plaatsen geen analytische cookies alvorens u hiervoor uw toestemming hebt gegeven door uitdrukkelijk akkoord te gaan met het plaatsen van dergelijke cookies.

 • Marketing cookies: u beschikt over de mogelijkheid om deze cookies te weigeren. Wij plaatsen geen marketing cookies alvorens u hiervoor uw toestemming hebt gegeven door uitdrukkelijk akkoord te gaan met het plaatsen van dergelijke cookies dan wel door verder te surfen nadat u hiervan in kennis werd gesteld.U kan te allen tijde de cookie-instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. U kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. Tevens kan u de cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken. Wanneer cookies voor een langere duurtijd dan uw bezoek aan de website worden geplaatst, beschikt u steeds over de mogelijkheid om deze cookies te wissen. Dit kan via de instellingen in uw browser.Groepspraktijk-CATT is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van de privacywetgeving door sites waarnaar deze site verwijst of doorlinkt.Mocht u vragen hebben omtrent deze cookieverklaring, dan kan u ons steeds contacteren via info@groepspraktijk-catt.com.

 

Uw privacy

Groepspraktijk-CATT, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel, Brusselsesteenweg 666, bus A, 9050 Gentbrugge, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer (0763672387) verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar voormalige en vroegere klanten of vertegenwoordigers van haar klanten, potentiële klanten, de vertegenwoordigers van haar leveranciers, de bezoekers van haar gebouwen en andere betrokkenen.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van uw persoonsgegevens door Groepspraktijk-CATT.

 

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) en in de hiermee gealigneerde Belgische privacy wetgeving die van kracht is sinds 5 september 2018. Het toesturen van e-mails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

Hebt u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, of wil u één of meerdere van uw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren via info@groepspraktijk-catt.com.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? Afhankelijk van het contact dat u met ons hebt, verwerken wij diverse categorieën van persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam, geboortedatum, geslacht, maar ook om uw contactgegevens zoals een adres en e-mailadres. 

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum) voor de verwerking van uw bestellingen met betrekking tot onze producten en diensten (in het bijzonder voor de planning van de afspraken in onze showroom), voor het beheer van ons klantenbestand, voor het verlenen van onze klantenondersteuning, onze dienst na-verkoop en voor het uitvoeren van onze bedrijfsontwikkeling;

 • Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) om ons in staat te stellen contact met u op te nemen over de levering van onze producten en diensten en om een bestelling, een afspraak of andere transacties te bevestigen;

 • Uw zakelijke identificatiegegevens (functie, bedrijfsadres en andere bedrijfsgerelateerde gegevens) voor het beheer van ons leveranciersbestand;

 • Gegevens met betrekking tot uw beroepsleven voor aanwervingsdoeleinden;

 • Uw bankgegevens (bankrekeningnummer) voor facturatiedoeleinden;

 • Gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (de bekeken pagina’s, de links waarop u heeft geklikt, de tijd die u op een pagina verbleef, en meer) op geaggregeerde basis, uitsluitend ter verbetering van de gebruikservaring van onze website.

 

Communicatie

Indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gebracht van onze werking en activiteiten via de nieuwsbrief kan u zich onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven via een link. Let wel, indien u zich hebt ingeschreven voor diverse nieuwsbrieven, zal de uitschrijving enkel gebeuren voor die categorie van nieuwsbrieven (indien er diverse nieuwsbrieven beschikbaar zijn). Indien u geen enkele nieuwsbrief van ons meer wenst te ontvangen, kan u ons contacteren zoals hierna beschreven met betrekking tot de uitoefening van uw rechten. 

 

Rekrutering

Wanneer u solliciteert bij Groepspraktijk-CATT via onze website, via een extern rekruteringskantoor of via sociale media dan verwerken we uw persoonsgegevens tijdens het aanwervingsproces en eventueel in het kader van onze wervingsreserve. Die verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het zorgvuldig selecteren van geschikte kandidaten. Uw persoonsgegevens worden enkel toegevoegd aan onze wervingsreserve indien u hier expliciete toestemming voor geeft. U kan deze toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via de gegevens opgenomen verder bij uw rechten. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij voor de hierboven vermelde doeleinden. Zo maken wij zelf ook gebruik van dienstverleners zoals bijvoorbeeld softwareleveranciers (webhosting, marketingtools). Indien derde partijen in onze opdracht persoonsgegevens verwerken dan gebeurt dit steeds onder onze strikte instructie en voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden. Wij sluiten met elk van deze partijen dan ook een verwerkingsovereenkomst af. 

 

Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgd met die doelstelling. Indien wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen, dienen wij hier op in te gaan, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

 

In bepaalde gevallen maken wij gebruik van dienstverleners-verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zorgen wij dat deze partij voldoet aan de beschermingsvereisten zoals opgelegd door de geldende wetgeving. Zo werken wij met dienstverleners buiten de EER gevestigd in landen waarvan de Europese Commissie geoordeeld heeft dat deze een voldoende passend beschermingsniveau bieden (zoals bijvoorbeeld Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Daar waar de Europese Commissie geen dergelijke beslissing genomen heeft, wordt er steeds nagegaan of er voldoende passende waarborgen worden geboden (o.a. mits het afsluiten van de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie).

 

Voor meer informatie over doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER, kan u de volgende link raadplegen: https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/reference-library/international-transfers_en.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Groepspraktijk CATT houdt uw persoonsgegevens bij zolang dit nodig is voor de hoger omschreven doeleinden of omwille van een wettelijke verplichting die op ons rust. 

 

U kan ons te allen tijde te kennen geven dat u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens bewaren. U kan hiervoor contact met ons opnemen zoals verder beschreven. Indien wij geen wettelijke bewaarplicht hebben zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen binnen een termijn van één maand nadat we uw verzoek hiertoe ontvangen hebben. 

 

Vertrouwelijkheid en juistheid

Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u bij Groepspraktijk-CATT opgeeft. U kan te allen tijde de gegevens die we bewaren opvragen via info@groepspraktijk-CATT.com, alsook wijzigingen laten doorvoeren.

 

Uw rechten

U hebt verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek hebt u het recht om:

 • bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;

 • ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;

 • ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;

 • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);

 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u graag één van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren.

Recht van bezwaar i.v.m. marketing

Indien u klant bent bij ons, verwerken wij uw e-mailadres voor rechtstreekse marketingdoeleinden. U hebt het recht om ten allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden door u af te melden van onze mailinglijst of door een e-mail te sturen naar info@groepspraktijk-CATT.com

 

Beveiliging

Groepspraktijk-CATT treft de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat wij inbreuken op de beveiliging melden die, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot verwerkte persoonsgegevens.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of uw privacy vraag hebben behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Overige 

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan het regelmatig te raadplegen. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen die wij aanbrengen in dit Privacybeleid zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen een bepaling van dit Privacybeleid en een bepaling van een ander beleid of document van Groepspraktijk-CATT met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal de bepaling van dit Privacybeleid prevaleren.

bottom of page