top of page
(Jong)volwassenen

Depressieve gevoelens en gedachten 

Depressie leidt tot interferentie met de psychische en sociale ontwikkeling. Daarenboven bestaat er een verhoogd risico op comorbide klachten, zoals middelenmisbruik en gedragsstoornissen. Bovendien is er een sterk verhoogd suïciderisico.

 

Piekeren 

Piekeren kunnen we beschouwen als een maladaptieve emotieregulatie strategie. Dat wil zeggen dat deze manier van omgaan met gevoelens leidt tot psychische klachten op lange termijn. Op zich is het normaal dat we piekeren maar als we te vaak piekeren, te lang piekeren en dit de enige manier is om met onze emoties om te gaan, kan dit ertoe leiden dat we onze emoties niet kwijt geraken en de negatieve emoties niet dalen. Op die manier kan je ervoor zorgen dat er zich psychische klachten ontwikkelen. In een therapie kan je samen met een psycholoog op zoek gaan om minder gebruik te maken van maladaptieve emotieregulatie strategieën en meer gebruik te maken van adaptieve emotieregulatie strategieën. 

Dwanggedachten en dwanghandelingen

Naar schatting heeft ongeveer 1 tot 3.6% van de adolescenten last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen (bv. dingen controleren, tellen, zaken aanraken, ...). Voornamelijk mensen met een angstgevoeligheid kennen een verhoogde vatbaarheid. Binnen een therapeutische context worden de dwanghandelingen stap voor stap gestaakt en wordt gebruik gemaakt van blootstelling of cognitieve technieken. 

Zelfverwondend gedrag 

Zelfverwondend gedrag is gedrag waarbij de persoon zichzelf opzettelijk en op een directe manier een fysiek letsel toebrengt. Voornamelijk jonge meisjes lijken hiermee te experimenteren. Het is dan ook belangrijk om de functie van dit gedrag te achterhalen, zodanig de aangepaste vorm van therapie geïnstalleerd kan worden. 

Eetstoornissen 

Een eetstoornis begint vaak in de adolescentie tussen het 15e en 18e levensjaar. De meest bekende eetstoornissen betreffen boulimia nervosa en anorexia nervosa, maar worden te weinig op een juiste manier aangepakt daar ze veelal geleidelijk ontstaan. Onbehandelde adolescenten lopen echter een groot risico om langdurig last te ondervinden van een eetstoornis. 

Tics 

Tics zijn plotseling optredende, snelle, herhaalde motorische bewegingen of vocale uitingen (APA, 2014). Naar schatting heeft ongeveer 10% van de schoolgaande kinderen ooit last van tics. Er zijn verschillende soorten tics: kuchen, snuffen, oogknipperen, hoofdschudden, woorden roepen en dergelijke meer. Volgens recente wetenschappelijke inzichten blijkt gedragstherapie de meest effectieve manier te zijn om de tics onder controle te krijgen. 

Burn-out

Het is fundamenteel belangrijk het verschil te onderkennen tussen een depressie en een burn-out. Mensen met een burn-out voelen zich uitgeput, hebben een tekort aan energie en twijfelen aan zichzelf en hun eigen kunnen. Een burn-out kenmerkt zich door een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale klachten. 

Openingsuren

Belangrijke links

Laatste nieuws

Brusselsesteenweg 666A

9050 Gentbrugge 

Veel gestelde vragen

Tel.: +32 (0) 465 04 13 99

0735.385.704

Maandag tot vrijdag

tussen 08u en 21u

Zaterdag 09u - 16u 

Zondag gesloten

bottom of page